Ifølge leserinnlegg i HA uttaler Kjerstin Lundgård, leder i Ap Hovedutvalg for Kultur i Innlandet fylke, vil de som eiere ikke være med på å løse streiken i kulturbransjen. De må gi de ansatte som er i streik den rettferdige pensjon som kreves av kulturarbeiderne. LO Hamar og omegn ba Ap, som det største partiet i Innlandet fylke, om at de lokale eierne kan være med på å løse streiken. Hvorfor vil ikke Aps fylkespolitikere ta dette ansvaret som eier av Innlandet teater?

Rødt har gitt sin fulle støtte til streiken i kultursektoren! Vi støtter kulturarbeiderne i deres streik for forutsigbare og trygge pensjonsordninger. Creo, Fagforbundet og NTL er i streik for en rettferdig, kjønnsnøytral og livslang pensjon. Kampen for å sikre kvinner en rettferdig pensjon som gir livslang utbetaling er viktig.

Innskuddspensjonsordningen som arbeidsgiverne tilbyr, tar ikke hensyn til at kvinner lever lengre enn menn og kvinner kommer dermed dårligere ut. Dette er uakseptabelt i 2021.

Det vil koste arbeidsgiver lite å innfri kravene, men det er av stor verdi for de ansatte og spesielt for kvinnene.

Rødt krever som fagforeningene lik behandling av våre yrkesgrupper, og at politikerne i Innlandet fylke tar det ansvaret overfor de ansatte i Teater Innlandet.