Politiker Lundberg (SP) sier i Ringsaker Blad om sykehjemmet som skal bygges, at en må se nærmere på areal når planene kommer. Vi gamle som kanskje blir pasienter på et sykehjem, kan jo ha interesse av å spekulere litt på dette. Jeg tenker meg et sykehjem på 60 pasienter som er det Husbanken vil betale for. La oss si at høyden blir fire etasjer, høyere bør det vel ikke være hvis det ikke skal ødelegge for omgivelsene? Det blir 15 leiligheter for pasientene i hver etasje. Det er jo en bestemmelse om at minst 10 pasienter skal ha sin spisestue, det var jo ombygging på sykehjemmet i Moelv for å få til det. Da må det vel bli minst to spisestuer med tilhørende tekjøkken må en tro. Ellers er det ikke godt for oss andre å følge med i bestemmelser som enhver tid kommer om sykehjem. En felles dagligstue med TV bør de vel også få, og et aktivitets- trimrom m. utstyr. Så skal personalet ha plass. Det blir vaktrom, medisinrom, kontor og plass for materiell. Der tar bleier og rent sengetøy stor plass, likeså tilsvarende med avfall, skittentøy. Felleskontor for lege, fysioterapeut og ergoterapeut pluss et laboratorium med utstyr for lege og sykepleier kan kanskje være felles et sted? Likeså fellesrom for alle i etasjene til besøk, fester, andakter, fellestrim og slike ting. Kafé for pasienter og besøkende er også nevnt. Betjeningen skal også ha sitt spisested. Må det bli i denne kafeen? Det er hva jeg kommer på, hvor mange kvadratmeter blir dette tro? Fellesrom for alle som jeg har nevnt må vel enten bli i en femte etasje eller i kjelleren? Hvordan passer dette med planene som det arbeides med mon tro?