FrP ønsker å innføre fritt behandlingsvalg og benytte private aktører for å redusere helsekøene.

Alle burde skjønne at det å stå i helsekø er en fortvilet og frustrerende situasjon for pasientene og hvorfor ikke da benytte private aktører for å kutte helsekøene.

Det er en forferdelig situasjon som sykehusene også er i hvor de nå må bruke helger og kveldstid for å ta igjen koronaetterslepet.

Det som blir helt meningsløst er at Aleris har ledig kapasitet, men regjeringen vil ikke bruke disse ledige plassene. Aleris har mulighet til å ta 300 000 behandlinger i året. Helseforetakene har full anledning til å inngå avtaler med private tilbydere for å avlaste uten at det koster pasienten ei krone. Aleris selger nå ledig kapasitet til Sverige, mens de ansatte på norske sykehus sliter livet av seg på noe de kunne fått hjelp til grunnet denne meningsløse politikken fra dagens regjering. Helt utrolig!

Som nevnt ønsker FrP å innføre fritt behandlingsvalg innenfor alle områder av helsefeltet hvor en selv kan velge mellom å bli behandlet på et privat eller offentlig sykehus. Når det ikke er flertall for fritt behandlingsvalg er det fortsatt mulighet for helseforetakene til å kjøpe plasser hos private tilbydere for å få ned helsekøen, men det skjer dessverre i svært liten grad.

FrP ønsker å benytte private aktører i tillegg for å få ned helsekøene for at folk skal bli raskere friske og komme tilbake i jobb. Noe som vi mener betyr utrolig mye for de det gjelder og samfunnet for øvrig.