Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor vri og vrenge på sykehusvedtak?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er vanskelig å begripe hvorfor motstandere av den vedtatte sykehusstrukturen fortsetter å så tvil om det som ble vedtatt i foretaksmøte i Helse Sør-Øst 8. mars 2019: Ett hovedsykehus (ved Mjøsbrua), ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus. I etterlevelse av vedtaket har en prosjektgruppe bestående av representanter for Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF utarbeidet forslag til virksomhetsinnhold for hvert av de tre sykehusene. Forslaget ble framlagt for styringsgruppen 29. januar i år og enstemmig vedtatt. Det er skissert tre ulike modeller. I rapporten er alle tre modeller bygd på målbildet – det betyr at hovedsykehuset er sentralt i alle modellene. Så er det litt ulikt vektlegging på det akutte og det elektive sykehuset. Det er verdt å merke seg at styringsgruppen har bestått av adm.dir. Cathrine M. Lofthus i HSØ (leder), representanter fra HSØ RHF, Sykehuset Innlandet inkludert tillitsvalgte og brukerrepresentant, Kommunenes Sentralforbund og Innlandet fylkeskommune. Utredningen går videre og er nå i en ny fase som omhandler gjenbruk av investeringer og bygg, økonomisk bærekraft og lokaliseringen av sykehusene. Rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold i Sykehuset Innland HF» blir en sentral del av vurderingsgrunnlaget i den pågående utredningen som etter planen skal legges fram for sluttbehandling i HSØs styremøte 25. juni i år.

Med andre ord: Ny struktur er vedtatt, ref. vedtak 8. mars 2019 og helseminister Høies kraftige understrekning under sitt besøk på sykehusene i Mjøsregionen for kort tid siden levner absolutt ingen tvil: Det er vedtatt ett hovedsykehus som skal ligge ved Mjøsbrua. Dette skal være det mediske knutepunktet og kraftsenteret i Innlandet. Vi vet ennå ikke om det skal ligge på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua. Vi vet heller ikke hvor akuttsykehuset og det elektive sykehuset skal lokaliseres. Det får vi etter planen svar på 25.6. i år.
SI og HSØ følger planen. Framdriften kunne og burde vært raskere, men det går ufortrødent i riktig lei. Men noen som fortsatt er motstandere av den nye og vedtatte sykehusstrukturen, skyter fortsatt som gale og fortolker og mistenkeliggjør vedtaket akkurat slik de sjøl behager. Dessverre.

Hvorfor ser vi så sjelden HELE Innlandet? Hvorfor er vi innlendinger svært ofte så baktunge og trege i fellesdugnader som gir oss så mye positivt tilbake? Odvar Nordli kalte Innlandet for Morgenlandet. Han ville heller «bli behandlet på Gjøvik enn å dø på Hamar». Jeg frykter at Morgenlandet blir Aftenlandet når vi stadig ønsker omkamper om vedtak og tiltak. Vedtak som er demokratisk fattet og som skal være til beste for oss alle. Selvfølgelig kan vi være uenige om alt mulig, men når et vedtak er fattet, må vi forholde oss til det. Mest av alt må vi slutte å vri og vrenge på vedtak, feiltolke og mistenkeliggjøre. Det er en feig taktikk som ikke gagner fellesskapet og solidariteten. Solidariteten som vi hører så mye om i disse dager og som flere og flere forstår innholdet av. Heldigvis.
OA skriver i en lederartikkel at «…..Mjøsbrua ligger fast. Hvis Helse Sør-Øst skulle ha en hemmelig plan som plasserer Mjøssykehuset på Hamar, må de være totalt blinde for folkestyring og demokratisk prosess, så vel som faglige anbefalinger, brukerrådets meninger og opinionen. Dersom Hamar dukker opp som en joker i plasseringsrunden som nå er i gang, vil det rive dette nye Innlandet fra hverandre». Jeg er enig med lederskribenten, men mener bestemt at hvis lokaliseringen av hovedsykehuset ville blitt noen av de nåværende sykehusbyene, ville Innlandet revnet. Heldigvis vil SI og HSØ gjøre sitt for et godt, trygt og framtidsrettet Innland. De vil samle det som må samles og desentralisere det som kan desentraliseres. Det bør de takkes for; ikke mistenkeliggjøres.
Jeg er ikke i tvil om at vedtaket av 8. mars i fjor selvfølgelig står seg – gitt at demokratiske spilleregler fortsatt får råde – og håper at vi nå kan bygge Innlandet – eller Norlis Morgenlandet – SAMMEN.