Flere vil drive Hygga videre - usikkert om det blir drift i sommer

Ny driver av Hygga Fjellkro på Ljøsheim er fortsatt ikke på plass, men flere har meldt sin interesse for å ta over.