Hyttefolket har reist hjem: Nesten 6.500 forlot Ringsaker på få dager

Alt tyder på at hyttefolket i Ringsaker, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen har reist hjem og dermed har rettet seg etter forbudet mot å oppholde seg på hytter utenfor hjemkommunen.