Arbeidstilsynet krevde at alt arbeid hos Kvitsand Hytter måtte stanse etter tilsyn

Mandag denne uken påla Arbeidstilsynet at Kvitsand Hytter måtte stanse arbeidet på en hytte under oppføring. Arbeidstilsynet stanset også arbeid i høyden på dagen under det samme tilsynet.