– «Uheldig eksponering» og lite pene tretopphytter

LENGRE PROSESS: Kommunen avslår dispensasjonssøknad om å bygge to tretopphytter i tilknytning til en gård i Brumund. Tegning: Boligportalen

LENGRE PROSESS: Kommunen avslår dispensasjonssøknad om å bygge to tretopphytter i tilknytning til en gård i Brumund. Tegning: Boligportalen

Artikkelen er over 1 år gammel

Ringsaker kommune vil ikke gi dispensasjon til at det bygges to tretopphytter i tilknytning til en gård i Brumund.

DEL

Det kan være aktuelt å tillate hyttene etter en revisjon av kommuneplanen eller gjennom en reguleringsplan. Men kommunens tilbakemelding til Byggplan, mer enn hentyder at prosjektet har flere forbedringspunkter:

– Hyttene har en utforming, konstruksjonsmåte og totalhøyde som vil gjøre at disse vil være eksponert i landskapet på en etter vårt syn uheldig måte. En kan heller ikke se at konstruksjonene har særlige visuelle kvaliteter i seg selv, skriver Elling Bollestad i Ringsaker kommune.

Fylkesmannen har bedt kommunen ta hensyn til at saken kan skape presedens, og anbefalt kommunen at det er mest hensiktsmessig å regulere området i og med hyttene skal være permanente bygg

Artikkeltags