Styrer i Pihl, Per Fineid, ønsker å nyansere diskusjonene rundt utbygging av hyttefelt i Lunkelia