(OA): Kommunen i Østerdalen har, som de fleste andre distriktskommunene i Norge, slitt med å rekruttere og holde på fastleger de siste årene. Nå har de bedret tilbudet ved å tilby legene nordsjøturnus: To uker på, og tre uker av, melder NRK.

– Tidligere brukte vi mye penger på byråer, samt å betale for legevakttjeneste ved siden av den vanlige arbeidsavtalen til legene. Nå er alt bakt inn i samme avtale, sier sektorleder for helse og velferd i Stor-Elvdal kommune, Cisilie Selnes Westgaard.

Med på avtalen er fem fastleger og en kommunelege, som dekker fastlegebehovet i kommunen. Ordningen sikrer bedre kontinuitet med leger som kan følge pasientene sine over tid, heller enn at man må ha folk på kortvarige vikariater, påpeker Allmennlegeforeningen.

Flere uten fastlege i Norge

Antallet nordmenn uten fastlege økte i fjerde kvartal i 2021 med 20.000 til rundt 140.000. Til sammen sto 150.000 uten fastlege 1. februar i år, meldte NTB tidligere i mars. Samtidig som stadig flere står uten en fastlege, synker antallet ledige plasser på liste med fastlege til 76.000, noe som gjør det vanskeligere å bytte, viser rapport fra Helsedirektoratet.

Ved utgangen av desember 2021 var det 71 kommuner hvor over 10 prosent var uten fastlege.

– Rapporten slår blant annet fast at kostnaden ved ikke å tilføre allmennlegetjenesten tilstrekkelige og kraftfulle tiltak på sikt kan bli høyere for samfunnet som helhet, og ikke minst for den enkelte pasient, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da rapporten ble lagt fram.

Helsedirektoratet forventer at en rekke nye tiltak vil bidra til bedring både for nyutdannede og veletablerte fastleger. Blant tiltakene er nytt legevakttilskudd og introduksjonsavtaler som gir rett på trygderefusjon.