Gå til sidens hovedinnhold

I Ringsaker sitter rådmannen trygt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har nettopp vært gjennom en behandling av plassering av nytt sykehjem i Moelv, og sett på nært hold hva kommunestyrets flertall anser som helt greit når de skal gjøre vedtak. Jo mer en leser av saksframlegg fra rådmann, jo mer må en undres over at ikke flere reagerer.

Det er spesielt at rådmannen uten konsekvenser kan fortelle kommunestyret, i forkant av vedtak februar 2020, at kommunen står helt fritt til å avslutte samarbeid med entreprenør etter Fase 1. Uten andre økonomiske konsekvenser for kommunen enn for det arbeid som er utført. Og at samme rådmann nå, når en skal vurdere om en skal gå for Fase 2, kommer med stikk motsatt informasjon. Nemlig at kommunen kan risikere å måtte erstatte samspillsentreprenørens fulle økonomiske tap ved at Fase 2 ikke gjennomføres. Alt i henhold til saksframleggene ved de nevnte kommunestyremøter og innlegg på siste kommunestyremøte av kommuneadvokaten.

En representant fra Senterpartiet stilte spørsmål i kommunestyremøtet 15.09. om hvordan dette kunne ha seg? En representant fra Arbeiderpartiet var da raskt framme på talerstolen og mente av siste taler hadde mistillit til rådmannen. Og det er det nok ikke rom for å ha i dagens kommunestyre. Rådmannen slapp å svare på spørsmålet: feilinformerte du kommunestyret i forkant av vedtak i februar 2020 eller feilinformerer du nå?

Det var flere representanter som tok på seg litt av skylda sjøl for vedtaket som ble gjort i februar 2020, da de oppfattet at det var uten økonomisk risiko å avslutte etter Fase 1. Det var hva rådmannen hadde forsikret om, og da trodde de på det. Vi «sov i timen», hevdet flere, og skulle gjerne ha gjort ting annerledes. Ingen kritikk av rådmann.

Kommunestyret vedtok også å bygge sykehjemmet i Parkvegen, for det var eneste forslag fra rådmann etter at en «vurdering» av flere tomtealternativ var gjort. Å dra på befaring for å se på tomtealternativene ble ikke ansett som aktuelt. Her befant tomtealternativene seg i kort gangavstand fra kommunestyresalen, og dette var i før-korona-tid.

På dette tidspunktet forelå det ingen tegninger eller konkrete planer for hvordan det nye sykehjemmet kunne se ut. Likevel skriver rådmann i saksframlegget at et bygg i Jensstuvegen vil få institusjonspreg, mens det i Parkvegen vil bidra positivt til byutvikling.

Videre at det til tross for gode solforhold i Jensstuvegen vil uteområder inntil bygget enten bli støyutsatt eller ligge i skygge. Samme sola noen hundre meter bortenfor, men ikke noe problem med solforhold eller støy i Parkvegen!

Kommunen bestilte en rapport fra Cowi As som sier noe om grunnforholdene i Jensstuvegen. Den ble ikke lagt ved saksframlegget og var ikke lett å få tilgang til for de som måtte ønske det. Den konkluderte med at det er fra 4 til 8 meter med løsmasser som silt, sand og grus i Jensstuvegen. Noe av disse må kjøres bort da det kan være rester fra tidligere bebyggelse på tomta. Ikke noe problem med å bygge, og direkte fundamentering kunne anbefales. Dessuten at grunnvannet går såpass dypt at det er rom for å bygge parkeringskjeller under bygget til og med. Her sår rådmann i saksframlegget tvil om tomta ved å hevde at det er «usikre grunnforhold» på tomta i Jensstuvegen. I motsetning til i Parkvegen der det ikke er slike problem, bare fjell som må sprenges og kjøres bort.

Innbyggerinitiativ blir avvist av kommunen, konsekvensutredning ikke gjennomført og utreding av flere alternativ for å ha noe å sammenligne med ikke gjennomført, for å nevne noe.

Kommunestyret bestilte utredning av bygg med hjemmetjeneste, vaskeri og utvidelsesmuligheter, men dette droppes undervegs. I tillegg kommer flere titalls millioner med tilleggskostnader i Parkvegen.

Høyre poengterte i sin støtte for Parkvegen at de ikke ville «velte ukjente kostnader over på befolkningen» ved å gå for utredning av Jensstuvegen. Å gjøre en slik utredning, for å ha noe å sammenligne med, ville Høyre ikke gå for.

Kjente kostnader, pluss noen ukjente, velter de gjerne over på befolkningen ved å velge Parkvegen. Kostnader som ikke er aktuelle for valg av plassering i Jensstuvegen. Jeg tenker på 18,7 mill. for flytting av barnehagen, 12 mill. for bygging av ny Parkveg, 10 mill. for sprenging og bortkjøring av masse og 1,5 mill. for flytting av vaskeri til Tømmerli. Til sammen 43,2 mill. i kjente kostnader ut fra kommunens anslag. Et anslag som synes sterkt underestimert ut fra hva som oppgis av tilsvarende kostnader hos andre utbyggere. I tillegg kommer en håndfull ukjente kostnader; nytt tilholdssted for hjemmesykepleien, oppgradering av Jensstuvegen med gang- og sykkelsti, Vann og Avløp til bygget og opparbeiding av parkeringsplasser med atkomst, for å nevne noe.

I denne saken har kommunen, ved rådmann, gitt svært mangelfull og til dels feilaktig informasjon til de som skal foreta avgjørelser. Behovet til de som skal bo på sykehjemmet er totalt fraværende i vurderingen som legges til grunn. Hvem tenker at demente vil være tjent med en sansehage helt inntil barnehagen, og hvem tenker at de som er i siste fase i livet synes det er viktig med «hele byens befolkning» inn i bygget? Det er trist at flertallet i kommunestyret synes å overse dette.

At Arbeiderpartiet har programfestet at det skal bygges nytt sykehjem har vi fått gjentatt og kjenner godt til. At de finner en plassering i Parkvegen såpass viktig at de velger å bruke «partipisk» for å hindre folk i å stemme i tråd med sin samvittighet i denne saken, undrer jeg meg over. At de glatt overser sine egne mantra om å «lytte til de berørte», høre på «vanlige folk» og «velgerne» er noe hver og en får tenke hva de vil om.

Nå har ca. 1 700 mennesker fysisk skrevet under på at de ønsket nytt sykehjem plassert i Jensstuvegen. Dette er hovedsakelig mennesker/ velgere/ folk flest/ vanlige folk som på en eller annen måte kanskje er berørt, eller vil bli berørt av hvor et nytt sykehjem plasseres. Arbeiderpartiet, Høyre og SV velger å totalt «overse» dette store antall borgere og stemmeberettigede fra Moelvområdet.

Mye informasjon og fakta har blitt formidlet til rådmann og folkevalgte. Det har blitt bedt om befaring, om konsekvensanalyse og ROS analyse og å få tall og rapporter fram i lyset. Noen timer før endelig avgjørelse skal tas blir det innvilget å dra på befaring. Tillitvekkende? Eller rett og slett «spill for galleriet»?