Furnesing ble avgjørende for at ny storstue i Furnes skal hete ...

Oppvekstkomiteen foreslo at den nye flerbrukshallen i Furnes fikk navnet Stavsberghallen, men flertallet i formannskapet ville det annerledes.