Torsdag kom nyheten om at også administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, vraker null pluss-alternativet og anbefaler Mjøssykehuset-alternativet, som innebærer at det blir bygget et nytt sykehus i Moskogen i Moelv.

– Forslaget til vedtak er som forventet, kommenterer Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) overfor Ringsaker Blad torsdag.

– Til det beste for pasientene

Ordføreren sikter til at Rootwelts innstilling er i tråd med haugevis av vedtak gjort over flere år og på flere nivåer.

Ihle Steen viser blant annet til at administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, ved flere anledninger har anbefalt å gå for Mjøssykehuset, at flertallet i styret i Sykehuset Innlandet både i 2021 og nylig støttet direktørens innstilling, at flertallet i Helse Sør-Øst-styret én gang tidligere har gjort et vedtak til fordel for Mjøssykehuset og Moelv og at tidligere helseminister Bent Høie (H) i sin tid også pekte mot mjøsbrubyen. Hun viser videre til at flertallet av kommunene i Sykehuset Innlandets opptaksområde ønsker Mjøssykehuset-alternativet og at brukerutvalgene både i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst støtter bygging ved brua over Mjøsa. For å nevne noe.

Ordføreren konstaterer at det nå «bare» er Helse Sør-Øst-styret og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som gjenstår, før man eventuelt kan slå fast at det er vedtatt å gå videre med å planlegge en gigantetablering i Moskogen og Moelv.

Ihle Steen har trua foran det kommende styremøtet i Helse Sør-Øst, torsdag 22. september.

– Jeg har vært og er optimist og tror på at et flertall i styret går for et Mjøssykehus i Moskogen, til det beste for pasientene i hele Innlandet, sier hun.