Ikea-effekt på arbeidsmarkedet

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ved utgangen av mai er det registrert 2.374 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark.

DEL

Dette tilsvarer en ledighetsprosent på 2,4 prosent og som er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det er flest ledige i de store kommunene. Ringsaker og Hamar har henholdsvis 358 og 324 arbeidsledige. Ringsaker har imidlertid en betydelig nedgang i antall ledige på vel nær 100 personer sammenlignet med for ett år siden.

– En viktig årsak til nedgangen i ledigheten i Ringsaker kan knyttes til etableringen av Ikea som åpnet i mars, og som har over 200 ansatte. Mange av disse er bosatt i Ringsaker, men kommer også fra Mjøsregionen, påpeker Lien.

Ledigheten i Hedmark har så langt i 2015 vist en klar nedgang sammenlignet med fjoråret. Også i Oppland har ledigheten gått ned og dette indikerer at arbeidsmarkedet i innlandet er godt sammenlignet med mange andre regioner.

– Vi har mottatt en del varsler om driftsinnskrenkninger ved noen større arbeidsplasser i Elverum og Ringsaker, og dette kan bidra til at vi vil kunne påregne en viss økning i ledigheten i måneden framover, avslutter Bjørn Lien.

I alt er det 323 færre helt ledige i Hedmark nå, enn for ett år siden. Nedgangen har vært størst i yrkesgrupper innen service, kontorarbeid, helse, pleie og omsorg og innen butikk- og salgsarbeid.

Artikkeltags