Private Barnehagers Landsforbund (PBL) oppfordrer alle sine rundt 2000 barnehager om å stenge klokken 14 onsdag, som en markering mot regjeringens forslag om kutt i tilskuddene til private barnehager.

Jeg mener aksjonen som er planlagt onsdag 24.november er fullstendig uakseptabel måte å agere på. Jeg har stor sympati med foreldre som nå blir oppfordra til å hente ungene sine i barnehagen, selv om det er noen år siden mine unger var små. Det saken dreier seg om er kuttene som regjeringen har foreslått som de private barnehager får for å dekke sine pensjonskostnader gjennom sitt driftstilskudd fra kommunene i dette landet. Det som er fakta, er at barnehagene bare i 2017 brukte en milliard mindre på ansattes pensjon enn det de faktisk fikk i tilskudd.

Dette vil selvsagt eierne av de private barnehagene beholde. Jeg mener ansatte skal ha gode pensjoner og kompensasjon fra det offentlige skal gå til akkurat det formålet. Jeg støtter derfor helhjerta Kunnskapsminister Tonje Brenna i å avvise denne aksjonsformen. Så det PPL slåss for er å få dekket mer enn sine faktiske utgifter til pensjon. PBL krever kompensasjon for sine pensjonsforpliktelser og hevder det vil gå utover kvaliteten i barnehagen hvis ikke de får viljen sin. Hvor ofte skal PBL holde barna som gisler for å opprettholde profitten som hentes ut av barnehagesektoren? Vi kan ikke som samfunn godta dette lenger.

Jeg velger å si det rett ut. Det PBL slåss for er at eierne skal kunne ta ut enda større utbytte fra sine barnehageselskaper i stedet for at det skal gå både tilbake til ungene og de ansatte. Det er det saken egentlig omhandler. Kan ikke PBL bare være ærlig på det? Nei, det kan de tydeligvis ikke. De har på toppen av det hele sendt et brev ut til foresatte om at de gjør som de gjør for barnas beste og fordi de fortjener bedre. Jeg sliter med kunne forstå at å fylle lommene til barnehageeiere er til barnas beste. Det nekter jeg å være med på.

PBL forsøker å bruke sin makt til å stenge ute barn fra barnehagen for å oppnå egne økonomiske mål. Det finnes ikke demokratisk. Det er bekymringsverdig. PBL viser oss også nå faren med at private selskaper får for stor driftsandel av velferdstilbudet vårt. Når de truer med å stenge barnehager for å vri politiske vedtak i sin retning, så har vi åpenbart åpnet for en altfor stor andel private barnehager. Nå kjenner jeg enda sterkere på hvor viktig det er med at vår velferd er i offentlig regi!

Det PBL nå driver med er et dårlig forsøk på en «streik» fra eiersiden hvor dem nå skyver barn, foreldre og ansatte fremfor seg. La meg bare være klinkende klar på akkurat dette. En arbeidsgiver kan ikke streike. Det er arbeidstakers virkemiddel. Denne aksjonen skjer uavhengig av lønnsoppgjørene, og er en useriøs måte å protestere på. I min verden som mangeårig tillitsvalgt i LO så er streik en hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne iverksetter i felleskap eller i forståelse med hverandre, for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening (arbeidstaker) på den ene siden og en arbeidsgiver/ arbeidsgiverforening på den andre siden.

Sorry PBL, dette kan ikke defineres som en streik slik som vi er vant å opptre innenfor rammene av den norske modellen om det er det dere forsøker på. Da har dere misforstått hva streik dreier seg om og hva streikevåpenet skal brukes til. De ansatte skal heller tydeligvis ikke få ta til gatene med paroler og krav slik vi er vant å se når det er konflikter i arbeidslivet eller politiske streiker. De skal faktisk jobbe. De blir satt til andre oppgaver i arbeidstiden sin. Så det er ingen lockout heller vi snakker om. Så hele aksjonsformen er ekstremt kreativ spør du meg! Trolig også ulovlig. Det vi kan konstatere er at aksjonen i juridisk forstand er brudd på avtalen barnehagen har med foreldrene. Det er fakta.

Så min klare oppfordring til alle foreldre i dette landet er:

IKKE HENT UNGEN I BARNEHAGEN KL 14! Ikke la PBL få drive med dette ufine spillet sitt.