(Østlendingen) Etter forslag fra Kjersti Bjørnstad (Sp) vedtok fellesnemnda (felles fylkesting for Hedmark og Oppland) at det nye selskapet rett og slett skal hete Innlandstrafikk.

Som Østlendingen tidligere har skrevet, ble det avholdt en navnekonkurranse med 600 innsendte forslag, som fikk fram mulige navn som «Hemmat» og «Innom».

Juryen var ikke fornøyd og anbefalte innleie av et profesjonelt byrå i det videre arbeidet med å finne navn.

– Juryen anbefaler derfor en videre prosess, der det hentes inn tilbud fra konsulentbyrå for å jobbe fram et navn for kollektivtransporttjenesten i Innlandet gjennom en profesjonell prosess, het det i juryens konklusjon.

Det ville ikke fylkespolitikerne i fellesnemnda være med på. De fant ut at det enkleste er det beste. Dermed skar de gjennom og vedtok det åpenbare navnet Innlandstrafikk på det fylkeskommunale kollektivselskapet i Innlandet.

Les også: Vil ikke at busselskap skal hete «Hemmat» eller «Innom», anbefaler profesjonell hjelp