Åpent brev til ordfører og partiledere i Ringsaker, om innstillingen om å legge ned tilbudet for brukerne på Holo.

Enda en gang har rådmannen lagt fram en innstilling som rammer små eller svake grupper i kommunen, der det årsaken oppgis å være dårlig økonomi; at det må spares penger.

I flere omganger når skolekretser skulle avvikles, har det i forkant blitt gjort studier og utredninger, og bestilt rapporter, for å begrunne at nedleggelser var det riktige.

I denne saken ser det ikke ut til at det har vært så mye som påtenkt at det er nødvendig med grundige analyser.

Hva tilbudet på Holo alt i alt består i, er det nok ikke mange som ikke er direkte berørt som er klar over.

Politikerne som snart skal avgjøre saken, har ikke vært på befaring, eller fått orientering og synspunkter fra brukere, ansatte og pårørende.

Er det virkelig så enkelt å sette strek over et tilbud som fungerer så bra, bare fordi brukerne ikke har en stemme i fellesskapet?

Jeg, og flere med meg, ber med dette om at kommunestyremedlemmene i Arbeiderpartiet, og i de andre partiene, gis anledning til å stemme etter sin egen samvittighet når denne saken kommer opp.

Dette er svart eller hvitt; skal kommunen, på grunn av økonomi, rasere gode tilbud til de som ikke har mulighet til å forsvare seg, samtidig som det brukes enda mer penger på tiltak ingen er nødt til ha i Mjøsparken, eller skal de svake i samfunnet tas best mulig vare på, selv om det medfører at enkelte ting innbyggerne kan klare seg uten, må utsettes?