Industri-Norge har mistet sitt eneste konkurransefortrinn, ren, grønn og billig energi. Strømregningene er skyhøye, og mange sliter med å få endene til å møtes. Nå blør industrien i Norge, og mange frykter konkurs og permitteringer i nærmeste framtid. Skaden er gjort og støtten skulle helst ha kommet i går. Støre & Co sitter derimot bortgjemt og «følger situasjonen nøye». Hvor lenge skal regjeringen vente før de handler for å sikre norske arbeidsplasser og industri?

For FrP er det viktig å sikre norske arbeidsplasser og stanse norsk industridød. Frp foreslo allerede i januar å innføre en makspris på strøm og fjerne både elavgift og moms for å skjerme bedrifter og befolkning mot de rekordhøye strømprisene. Nesten alle de andre partiene på stortinget stemte mot. Staten håver inn milliarder på strømmen og tømmer bedriftene for sine egne penger. Det industrien nå trenger er strømstøtte, og fjerning av skatter og avgifter som stikker kjepper i hjula for videre drift. Dagens regjering stemmer gjentatte ganger mot FrP sine forslag og viser konsekvent manglende handlekraft.

Industri-Norge stiller i dag dårligere enn noen gang. Flere bedrifter må flagge ut og legge ned, fordi de ikke lenger kan konkurrere mot utenlandske selskaper. Konkurransefortrinnet har blitt gitt bort. Norske og utenlandske stiller ikke med like vilkår. Staten har innført særnorske skatter og avgifter som i tillegg til strømkrisen vil føre til en industridød. Det er på tide at regjeringen hopper ned fra gjerdet og stemmer for forslagene til FrP. Strømstøtten og avskaffelse av de særnorske skattene og avgiftene må komme nå. Norge trenger en regjering som viser handlekraft og ikke kommer med bortforklaringer og dårlige unnskyldninger.