Ingen branner i husdyrfjøs i Innlandet i fjor

FÆRRE FJØSBRANNER: Det er færre branner i driftsbygninger, men motsatt trend bolighus på gårdsbruk, ifølge Gjensidige.

FÆRRE FJØSBRANNER: Det er færre branner i driftsbygninger, men motsatt trend bolighus på gårdsbruk, ifølge Gjensidige. Foto:

Gjenside registrerte ingen større branner i fjøs med husdyr i Innlandet i løpet av hele fjoråret. Dette har skjedd bare en gang før siden 2009. Allikevel er forsikringsselskapet bekymret over økningen i antall boligbranner på gårdsbruk.

DEL

Det skriver Gjensidige i en pressemelding.

Forsikringsselskapet, som har rundt 60 prosent av landbruksmarkedet, registrerte i fjor 106 branner og branntilløp i driftsbygninger i tidligere Hedmark og 129 i tidligere Oppland. Ingen av disse utviklet seg til større branner i fjøs med husdyrproduksjon. De siste årene har branntallene gått jevnt nedover, til stor glede for bøndene og forsikringsselskapet.

– Vi har lagt bak oss nok et godt år. Det har vært færre branner totalt sett, og ingen større branner i grisefjøs som tidligere var en brannversting og ofte medførte store dyretragedier, sier risikoekspert på landbruk i Gjensidige, Frode Narud.

Selskapet skriver at det er mange års strukturert arbeid som ligger bak nedgangen. Narud trekker fram strengere krav fra forsikringsselskapet, samt en stor brannforebyggende innsats av bøndene selv, som hovedårsaker. Tidlig varsling og god forebygging gjør at de aller fleste branntilløp ikke utvikler seg til større branner.

Flere boligbranner bekymrer

En må tilbake til 2012 i Gjensidige sin statistikk for å finne færre driftsbygningsbranner i Norge enn det var i fjor. Samtidig går antall boligbranner på gårdsbruk i motsatt retning.

– Siden 2012 har antall boligbranner på gårdsbruk dessverre tredoblet seg. Vi er selvsagt minst like opptatt av å forhindre brann der bonden og familien bor, så dette er noe vi må ta tak i. Vi har snudd trenden på driftsbygningsbrannene. Vi skal klare det samme med boligbrannene, sier Narud.

5 av 10 branner starter i el-feil

Han peker på bedre el-kontroller, kvalitetssikring og opplæring av elinstallatører, samt premiere kundene som er gode til å forebygge skader, som viktig virkemiddel.

– Vi vet at de fleste branner starter i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr. Det er der vi må sette inn den største innsatsen også i bolighusene. Både gulrot og pisk må til mener Narud.

Branner i driftsbygninger og boliger i Innlandet

Driftsbygninger:

  • I 2019 ble det i stort og smått meldt om 106 branner og branntilløp i driftsbygninger i tidligere Hedmark og 129 i tidligere Oppland til Gjensidige.
  • 17 av disse utviklet seg til branner hvor erstatningene oversteg 100 000 kroner pr. brann.
  • En storbrann med erstatninger over fem millioner kroner.
  • Ingen større branner i fjøs med husdyr.
  • Det ble utbetalt totalt 21,4 millioner kroner i erstatninger etter driftsbygningsbranner i Innlandet.

Boligbranner på gårdsbruk:

  • I 2019 ble det meldt om 80 brann og branntilløp i bolighus på gårdsbruk i tidligere Hedmark og 92 i tidligere Oppland til Gjensidige.
  • 28 av disse utviklet seg til branner hvor erstatningene oversteg 100 000 kroner pr. brann.

Kilde: Gjensidige

Artikkeltags