En bussjåfør har godt humør, skriver Mona Cicilie Stormoen (Ap), medlem av fylkesutvalget og hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, i et innlegg i HA 13. februar. Hun skriver videre at de skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Så langt er jeg enig med Aps fylkespolitiker.

Men når jeg samme dag leser i en annen regionavis at budsjettet til asfaltering av fylkesvegene er halvert fra 2022 til 2023, skjønner jeg ikke de politiske prioriteringene.

Arbeiderpartiet og SV vil kjøpe inn og drifte 600 busser til flere hundre millioner av fylkeskommunens magre budsjett.

I 2022 brukte fylkeskommunen 165 millioner kroner på asfaltering av om lag 150 km. I år er budsjettet redusert til 70 millioner kroner.

Sammenholdt med at vi har 6790 kilometer med fylkesveger og et etterslep på vedlikeholdet på mellom 4–5 milliarder kroner, framstår Ap og SVs forslag om å ta over bussdrifta sjøl med innkjøp av drøye 600 busser, ansette sjåfører og dra på seg uante driftskostnader, som totalt meningsløst for meg som innbygger.

Noen ytterligere betraktninger:

Er bussjåførers lønns- og arbeidsvilkår viktigere enn tjenestetilbudet til oss innbyggere?

Næringslivet i distriktene vil miste viktige inntekter og arbeidsplasser rundt om i Innlandet blir radert ut.

Jeg våger påstanden om at bussdrift i egenregi vil føre til at fylkeskommunens øvrige tjenestetilbud, for eksempel innen videregående utdanning og kultur, blir skadelidende.

Hva med rørleggere som fylkeskommunen leier inn til oppdrag på fylkeskommunale bygg, blir det neste at de også skal ansettes i Innlandet fylkeskommune? Kanskje fylkeskommunen blir Innlandets største entreprenørbedrift.

Fylkesdirektøren mener det er stor risiko for at kostnadene vil øke betydelig dersom man ønsker å endre dagens modell med anbudskontrakter.

Jeg setter min lit til at flertallet i fylkestinget følger fylkesdirektørens innstilling i møte 21. februar, og viderefører nåværende ordning med konkurranseutsetting av kontrakter for fylkeskommunal rutedrift.

Det er fylkestingsvalg til høsten.