Så langt i år har 40 mennesker omkommet i trafikken i Norge. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Etter flere år med nedgang i antall unge mennesker som dør på vegene, ser vi i år en økning. Vi må ti år tilbake for å finne høyere tall for gruppen 16 til 24 år, ifølge en pressemelding.

– Spesielt meningsløst

– Det oppleves spesielt meningsløst når unge mennesker, med livet foran seg, dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Vi vet ennå ikke årsakene til årets dødsulykker, men nå går vi inn i sommermånedene der vi vet at det ofte er mange alvorlige ulykker. Det er mye vi selv kan gjøre for å forebygge disse. Å ferdes i trafikken handler om at alle gjør sitt beste for å følge trafikkreglene og om samspill mellom trafikantene. Vi må hjelpe hverandre til å ta gode valg. Ved å legge inn marginer i tilfelle noe uforutsett skjer, skaper vi rom som forebygger ulykker. Dette er verdt å merke seg i det vi går inn i sommeren, fortsetter hun.

Ingen døde på sykkel eller moped

Ti menn og tre kvinner omkom i mai. Tre av dødsulykkene var MC-ulykker, og i seks ulykker var tungbil involvert. Seks døde som følge av utforkjøring, mens fire omkom i møte med annet kjøretøy.

Ser vi på året så langt, er det 33 menn og 7 kvinner som har mistet livet ved inngangen til juni. Seks av disse var fotgjengere, fem døde på MC og 23 omkom i personbil.

Ingen er så langt drept på sykkel eller moped i år.

Innlandet verst, Norge best

Ni personer har mistet livet i Innlandet så langt i år. Dette er seks flere enn i fjor, som gjør dette til den verste starten på et trafikksikkerhetsår i fylket på mer enn ti år. 8 av disse 9 ulykkene var møteulykker. Rogaland har så langt sju omkomne, der fem av dem var utforkjøringsulykker. Til sammenligning har folkerike Viken fem dødsulykker.

Oslo og Vestfold og Telemark har så langt ingen drepte i trafikken, mens de andre fylkene har mindre endringer i ulykkesutviklingen.

I 2022 omkom 116 personer i trafikken i Norge, en økning sammenlignet med 2021, men likevel er fjoråret det 5. beste året som noen gang er registrert. Dette tilsvarer 2,1 drepte per 100 000 innbyggere. Sverige, som de siste årene har vært nummer to etter Norge på trafikksikkerhet, har 2,2 drepte per 100 000.

Selv om antallet hardt skadde også økte i 2022, er dette det tredje beste året som er registrert etter 1970. 578 personer ble hardt skadd i trafikken i 2022, mot 569 året før.