Lager kunst av det nye Innlandet

Hedmark og Oppland går sammen i Innlandet. Det markerer Kunstbanken Hedmark Kunstsenter med utstillingen med den passende tittelen «Siamesisk - Innlandet som motstand».