På denne strekningen har ikke vogntog klart å holde seg på vegen. Nå setter Statens vegvesen inn tiltak

Det er satt inn tiltak som skal bedre veggrepet på fylkesveg 33 mellom Skreia og Billit, sier Asbjørn Stensrud, ansvarlig for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

DEL

Statens vegvesen kaller tiltaket forsterket vedlikehold. I praksis betyr dette at det skal strøs mer. Salting på denne strekningen skal normalt bare foregå i overgangsfaser.

– Er dere kjent med at antallet utforkjøringer med tunge kjøretøy skal ha økt på nyåret?

– Vi registrerer utforkjøringer og andre uhell, blant annet gjennom det vi ser i media. Men vi har ikke noen egen rapportering om dette, sier Stensrud.

Foto:

– Har dere trafikktellinger som viser hvor mange tunge kjøretøy som passerer på riksveg 4 og fylkesveg 33? Og har dette økt som følge av vegarbeidet på E6?

– Vi har tellepunkt som viser hvor mange biler som passerer. Men vi har ikke tall her og nå som viser om det eventuelt er en økning i trafikken på fylkesveg 33 og riksveg 4 i det siste. Vi har heller ikke tall her og nå som viser om vi har en nedgang i trafikken på E6 i vegarbeidsområdene, sier Stensrud.

I første rekke bruker Statens vegvesen disse tellerne til å måle årsdøgnstrafikken. Dette er et gjennomsnittstall som viser hvor mange biler som passerer tellepunktet per dag, fordelt på et år.

Artikkeltags