Samlekontrakter på vegoppdrag kan knekke mindre entreprenører

Små og mellomstore maskinentreprenører i distriktet frykter for eksistensen sin når fylkeskommunen overtar vegvedlikeholdet og opererer med samlekontrakter i sørrelsesorden 200 millioner.