Lørdag 1. oktober er den internasjonale eldredagen. Ringsaker FrP vil i den forbindelse fortelle litt om FrP sin eldrepolitikk.

Eldreombud: FrP fikk i regjering innført Norges første ombud for eldre. Dette ombudet skulle jobbe for at de eldres rettigheter ble ivaretatt. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil heller legge ned dette ombudet. Det mener vi er et angrep på de eldres rettigheter.

Statlig finansiering av eldreomsorgen: FrP ønsker at eldre skal få like stor omsorg, uansett hvilken kommune de bor i. FrP vil derfor at eldreomsorgen og omsorgstjenesten i kommunen skal være statlig finansiert, slik at dårlig kommuneøkonomi ikke går utover tilbudet de eldre får i kommunen. Gjennom statlig finansiering sikrer man på denne måten en lik og høy kvalitet på eldreomsorgen over hele landet. FrP i regjering gjennomførte et forsøksprosjekt med statlig finansiering med flere kommuner. De kommunene som deltok i dette prosjektet likte denne ordningen godt med gode resultater. De eldre blir mer involvert og får de tjenestene de har behov for, ansatte får gjøre jobben sin basert på faglige kriterier og trenger ikke å bekymre seg for stramme budsjetter.

Ringsaker FrP ønsket å innføre en statlig finansiering av eldreomsorgen i Ringsaker, men dessverre så var FrP alene om å ønske det. Jeg våger den påstand at etter hvert som eldrebølgen gjør mer og mer inntog så kommer vi ikke utenom mer statlig finansiering. Kommunene alene vil ikke greie denne utfordringen uten statlige bevilgninger for å få en god nok tjeneste.

FrP ønsker større valgfrihet i eldreomsorgen: FrP ønsker at eldre skal få større valgfrihet i hverdagen. FrP vil derfor innføre fritt brukervalg, slik at eldre selv kan velge hvilket sykehjem de ønsker å bo på eller hvilken aktør som skal levere hjemmesykepleie til dem, enten det er offentlig eller privat. Kommunene skal fortsatt ha ansvar for at tjenesten er forsvarlig og at brukerne får de tjenestene de har krav på.

FrP ønsker ellers at eldre skal få servert sunn, god og hjemmelaget mat. Vi har forstått det dit hen at maten som blir laget på felleskjøkkenet på Tømmerli dekker opp om det nevnte og at det fungerer bra i Ringsaker, også for de hjemmeboende som ønsker mat tilkjørt derfra.

Ringsaker FrP har ønsket sterkt i flere år at det legges til rette for de eldre som ønsker å bo hjemme at de skal kunne gjøre det så lenge de føler trygghet og mulighet for det i sine kjente omgivelser. Her er bruk av velferdsteknologi et viktig hjelpemiddel. Dette er både en mer fleksibel og kostnadsbesparende modell som mange allerede er brukere av i vår kommune. En annen sak Ringsaker FrP er opptatt av er ensomhet blant de eldre og at det blir gjort tiltak i forhold til det. Da er dagaktiviteter viktig slik at man kommer seg ut og har det sosialt sammen med likesinnede.

Ønsker alle eldre en fin dag og at dere alle får den omsorg og pleie dere har krav på uansett hvilken dag det er.