Gå til sidens hovedinnhold

Ja til skolenedleggelser

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har til nå fulgt skolestrukturdebatten gjennom media, og synes den har vært ganske ensidig. Vi vet at ganske mange foreldre som bor i nordre del av kommunen, har valgt å søke ungene sine vekk fra den skolen de sokner til og inn på en litt større skole. Og med det klimaet som hersker i enhver skolestrukturdebatt, er det ikke lett å stå fram med sine synspunkter; det har jeg forståelse for.

Jeg var medlem av kommunestyret da Furu skole ble nedlagt for flere år siden; på det tidspunktet var det 24 elever ved skolen, men hvis alle som soknet til skolen hadde gått der, ville de vært 43! Kommunestyret gjorde det formelle vedtaket om nedleggelse, men en kan også si at det var lokalsamfunnet som «la ned» sin egen skole!

I de seinere åra har elevtallet på skolene i nordre del av Ringsaker gått betydelig ned, unntatt Lismarka. Tormod Johansen, som er far og bosatt i Fagernes skolekrets, skriver dette i et debattinnlegg 24.08.20: «Ved skolestart i 2020 var det 12 elever som valgte å ikke gå på Fagernes skole, til tross for at de hører skolekretsen til».

Miljøene ved de små skolene kan bli for snevre. Jeg nevner et tenkt tilfelle, men som er fullt reelt: Tenk deg at det møter fem førsteklassinger på en skole, to gutter og tre jenter. De to guttene går dårlig sammen, to av jentene er gode venninner og den tredje faller utenfor. Uten mulighet for å velge jevngamle venner, skal de leve med dette gjennom hele barnetrinnet! Vi vet at vennskap er ganske så grunnleggende og viktig for en god oppvekst. Et lite antall elever på hvert klassetrinn, gjør også disse miljøene svært sårbare hvis det forekommer mobbing. Hvordan skal den mobbede kunne unngå mobberen?

Til de som romantiserer de små barneskolene og mener dette er en forutsetning for en trygg skolegang og god oppvekst, har jeg følgende spørsmål: Hvor var dere når de større skolene ble bygd i Ringsaker? Burde ikke Senterpartiet og flere protestert og sagt klart ifra om hvor stor skade dette ville påføre ungene våre – på kort og lang sikt?

Jeg sier ikke at de små skolene alltid er dårlige og de litt større skolene er gode; det blir for enkelt, og det er mange faktorer som spiller inn. Men når det i debatten framheves at det er så fantastisk mange flinke lærere på mange av de små skolene, så er det et argument for å få større enheter, der de kan overføre sin innsikt og sine kunnskaper til flere! (Jeg tror i utgangspunktet at vi har mange gode lærere i Ringsaker, uavhengig av skolestørrelse).

Nå vet vi at det trengs innsparinger for å få neste års budsjett i balanse, og rådmannen gjør jobben sin og kommer med forslag på hvordan en skal få til dette. - Uavhengig av økonomi, mener jeg det må gjøres noe med skolestrukturen i nordre del av Ringsaker, for ungenes skyld! Jeg har selv mange års erfaring som lærer i grunnskolen, og jeg mener at alle barneskoler i utgangspunktet bør være fulldelte. Skulle gjerne argumentert nærmer for mitt standpunkt, men det er det ikke rom for i et leserinnlegg.

Vi har i lang tid, både i Norge og ellers, sett en klar trend der stadig flere ønsker å bo i byer eller tettsteder. Moelv vil ganske sikkert fortsette å vokse, uansett om det kommer et sykehus i nærheten eller ikke, og dermed blir det stadig flere unger som trenger skoleplass. Jeg tror derfor det vil være uklokt å legge ned Fossen skole. Dersom et flertall i kommunestyret kommer fram til at de vil bevare ytterligere én skole, tror jeg det kan være fornuftig å beholde Mesnali. Det er en skole med god kapasitet, og siden den er relativt ny, vil jeg tro det er lite behov for investeringer.