Den siktede ektemannen blir fengslet i tolv nye uker

Den siktede ektemannen i Jemtland-saken blir varetektsfengslet frem til ankesaken begynner i Eidsivating lagmannsrett.