Forsvarer Ida Andenæs etter Janne-sakens fjerde dag i retten.