Prøver å skape et annet bilde av tiltalte enn i media

Gjennom ankesaken mot den tiltalte ektemannen til Janne Jemtland prøver forsvarerne å få fram et bilde av personen som sitter tiltalt.