Om at NRK, den dagen helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte endelig fastslår at det skal bygges et hovedsykehus i Moelv, ikke tar raskeste veg til Hamar Rådhus for å rigge kamera og mikrofonstativ foran ordfører Einar Busterud. Hans snevre syn på sykehusstrukturen kjenner vi så inderlig vel etter at han, ved ethvert bekreftende vedtak om ny sykehusstruktur, hales fram som førsteinformant på NRK, i radio og på TV. Hans budskap er enkelt, men feilaktig;

* Moelv er ingen utkant, men den trafikalt mest sentrale byen for befolkningen i Innlandet. Med en godt utbygd infrastruktur, som vil være ytterligere forbedret med ny bru og motorveg nordover når sykehuset står klart, ligger destinasjonen lett tilgjengelig for en stor befolkningsgruppe.

* Den aktuelle tomta i Moelv, som på Hamar harseleres over som ei «industritomt», ligger rett ved jernbanestasjon og hovedveger. På Hamar finnes det ikke et reelt alternativ, når det sies å bygge på «Hamar» menes det et kronglete tilgjengelig landbruksområde på Sannerud i Stange kommune, 7 km fra Hamar. Ifølge Google når man dit på 10 min. med bil, eller 20 min. m buss, fra sentrum; da har du allerede kommet langt på motorvegen eller toget i retning Moelv!

* 20–30 minutters kjøretid, om det er fra Gjøvik, Hamar eller Lillehammer, oppfattes som en rimelig avstand til jobben. Dette kalles arbeidsreise, ikke pendling! Det bor om lag 10 % flere innbyggere i Ringsaker enn i Hamar. En stadig gjentatt argumentasjon fra Hamarordføreren er at sykehuset ikke vil klare å rekruttere fagpersonell; «det er på Hamar legene vil bo!». I tillegg til på sykehuset i Hamar arbeider det i dag mange SI-ansatte, bosatt i Ringsaker, på sykehusene i Gjøvik og Lillehammer eller i administrative stillinger i Brumunddal. Det er svært sannsynlig at allerede i dag starter langt flere SI-ansatte sin arbeidsreise fra Ringsaker enn fra Hamar. For; det finnes neppe belegg for å si at det bor flere smarte mennesker i «urbane» Hamar enn i «rurale» Ringsaker?

* Den valgte løsningen gir fortsatt to sykehus i Østerdalen; på Tynset og Kongsvinger og med helikopterbase på Elverum, og et sykehus i Gudbrandsdalen; på Lillehammer og med helikopterbase på Dombås. Så samles hovedressursene i et sterkt fagmiljø i Moelv, en løsning som støttes av det store flertallet sykehusansatte, en sterk majoritet av de regionale politiske miljøer inkludert fylkeskommunen, de viktige stemmene i brukerorganisasjonene og ikke minst styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sørøst.

Så min innstendige oppfordring til NRK; når Kjerkol omsider får tatt sin avgjørelse: La sentrale aktører med stolthet få kommentere denne viktigste helsebegivenhet som har skjedd i Innlandet. La oss slippe å se og høre Einar Busterud, eller Knut Fangberget, Knut Faldbakken og andre synsere, få frese ut at; «vi gir øss itte før sementen er tørr i Moelv»!