Ringsaker kommune vil tillate dette bygget i strandkanten på Jessnes

Ringsaker kommune vil tillate bygging av et hus på Jessnes med mønehøyde på 7,5 meter, et bruksareal på 360 meter og hvor deler av huset vil ligge innenfor 20-meters beltet mot Mjøsa.