– Det var ingen slinger i valsen da første Snøkut gikk av stabelen mandag 19. november 1979. Alle løpere over 36 år måtte vise legekort for å få starte. Og den som ikke hadde refleksvest, måtte stille med minst fire refleksbrikker, opplyser Aud Jovall i Veldre friidrett.

I mørke høst- og vinterkvelder er løping langs isete og trafikkerte bygdeveger for risikosport å regne, men på disse 40 årene har det aldri gått liv på Snøkuten. Derimot har det blitt en hel del blåmerker og forstuede håndledd på glatt føre.

– Etter at hodelykt, brodder og løpesko med vinterpigger ble vanlig, har de fleste holdt seg både på vegen og på beina, registrerer Jovall fornøyd.

Kut i bølger

De første årene var Snøkuten beinhard konkurranse. Det skulle gå ti år før det ble opprettet egen klasse for trim uten tidtaking. De seinere årene har feltet som løper på tid bestått av 15–30 stykker. Utviklingen går mot at en stadig større andel foretrekker trim uten tidspress.

Deltakelsen går i bølger. Den nådde en topp på slutten av 1980-tallet, og en enda større topp rundt årtusenskiftet.

– Den 17. november 1998 startet 597 løpere på Nordhagarunden. Det er deltakerrekord for et enkelt løp. Sesongen 1998–99 ble det loggført til sammen 2904 starter og 620 fikk premie, har Jovall og hennes hjelpere regnet ut.

De siste årene har sammenlagt antallet starter ligget ganske stabilt rundt 700, mens rundt 150 har fått premie.

Tre har skylda

Ifølge Aud Jovall er det tre mann som har skylda for at Snøkuten ble født. Nærmere bestemt initiativtakerne Gunnar Hovland, Snorre Bråten og John Ellefsæter.

Det tør være velkjent for Ringsaker Blads trofaste lesere at Snøkuten består av seks løp gjennom vintersesongen. Tre før jul, og tre etter. Utgangspunktet har alltid vært Kirkekretsen skole som i 40 år har latt Snøkuten disponere skoleplassen vederlagsfritt.

Distansene har variert fra sju til nærmere tolv kilometer. Karusellen avsluttes alltid første tirsdag i mars med premieutdeling, skoldheit kaffe og et trillebårlass hjemmebakte kaker på Veldrom.

Dugnadsvilje

Blant dugnadsarbeiderne som fikk nøkkeloppgaver i årene som kom var Arvid Lille-Mæhlum, Arne Lille-Mæhlum, Grete Røe, Synnøve Helstad, Odny Smeby, Erna Krogsti, Inger Børresen, Arne Haakensveen, Per Svein Krogsti, Ragnar Børresen, Oddbjørg Haakensveen og Snorre Bråten. Komiteen som har vært ansvarlige for arrangementet siden høsten 2014 består av Per Bergsvein Støen, Einar Behrns, Werner Kahdemann, Tor Kristian Gotaas og Aud Jovall.

 Ildsjelene i Veldre friidrett prater allerede om 50-årsjubileet.