Almaas er som en veteran å regne med sine 29 deltakelser, de fleste i Birkebeinerrennet der han står bokført med 10 merker.

«I tillegg til å være en ivrig og målbevisst Birkebeiner har han evnet å formidle sine opplevelser til hele nasjonen. Han har vært et yndet intervjuobjekt i målområdet på Lillehammer, og han har snakket mye om Birken i ulike mediekanaler - både med alvor, skråblikk og en god porsjon selvironi», skriver Birken om tildelingen.

Årets prisvinner har på alle måter vært en viktig ambassadør og bidragsyter de siste årene til å skape oppmerksomhet om Birken, heter det.

Almaas får prisen i kveld klokken 18.00.

Kriterier Birkens hederspris

Ved tildeling av prisen skal det legges vekt på at vedkommende gjennom lengre virke har opptrådt forbilledlig og bidratt til Birkebeinerarrangementenes anseelse og utvikling, eller på annen måte er knyttet til et eller flere av arrangementene gjennom uegennyttig innsats, medmenneskelighet og gjennom sitt eksempel er/har vært en stimulans for et eller flere av Birkebeinerarrangementene.

Prisen skal primært tildeles for frivillig innsats og engasjement, men kan også tildeles en deltaker i et eller flere av arrangementene.