Han folder seg ut i hendene mine. Krummer nakken, tar sats og strekker hals. Han åler seg fram, og tar en pause før han tar sitt første åndedrag i livet på utsiden. Han skriker ikke umiddelbart. Min puls er lav. Den mektigste i rommet er hun som nettopp har født. Lukten av blod og lyden av det når det treffer linoleumsbelegget på gulvet. Vaktsomt og bestemt legger jeg en hånd på mors mage – hvor mye blør hun? Jeg gjør et raskt estimat og konkluderer med at mengden er innenfor det normale. Barnet skriker. Et minutt har gått – jeg har kontroll på tiden. For foreldrene kan det første minuttet oppleves som en evighet.

I flakkende blått lys i 130 kilometer per time farer vi av sted gjennom novembernatta. Lyden av sirener ute og stille gråt inne. I pasientkupeen sitter jeg sammen med en gravid kvinne i svangerskapsuke 25. vannet har gått, og vi haster til Oslo for å berge liv. Hun ser på meg med panikk i blikket. Jeg forsøker å trygge; rolig stemme, rolig pust, vennlig smil. På innsiden hamrer hjertet i takt med ambulansens fart.

En smilende eritreisk kvinne har kommet sammen med sin ektefelle til sin første svangerskapskontroll. De er begge fulle av forventning. Jeg bruker telefontolk, slik at vi kan forstå hverandre bedre. Hun forteller om oppveksten sin i Eritrea – hvem hun ser opp til og hva slags mor hun selv ønsker å bli. Vi snakker om drømmer, håp og bekymringer. Han ser kjærlig på henne mens han legger en hånd på den lille magen, som rommer verdens største skatt.

Jeg ringer en kvinne som har født sitt tredje barn.

– Hvordan har du det?

Hun svarer «bra», men jeg kan formelig høre at tårene strømmer nedover kinnene hennes.

– Passer det at jeg kommer allerede i morgen?

– Ja.

Det har gått seks uker siden hun fødte. Barnet kom til verden ved hjelp av keisersnitt. På venterommet sitter en kvinne jeg nesten ikke kan kjenne igjen. Hun ammer og sender datteren er kjærlig blikk. Når hun er klar, går vi inn på kontoret. Vi snakker om det som er viktig for henne; om svingende følelsesliv, fysisk helse, amming, seksualitet og prevensjon. Jeg avliver noen myter om hormoner og forklarer virkning og bivirkning av prevensjonsmiddelet hun har bestemt seg for. Jeg skriver resept og setter henne opp til ny time for innsetting hormonspiral og samtidig celleprøve.

En jordmor ivaretar kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Vi går ved siden av og følger henne gjennom ulike faser i livet. Vi veileder, normaliserer, støtter og informerer. Vi stiller vår livsviktige kompetanse til disposisjon for kvinner, deres barn og deres familier. Vi utjevner sosiale forskjeller ved å gi likeverdige helsetjenester til alle brukere av vårt ansvarsområde i spesialist- og primærhelsetjenesten, og jobber for å styrke kvinners rettigheter i både inn- og utland. Vi er klinikere, forskere, rådgivere og støttespillere.

Til alle våre kollegaer; gratulerer med jordmordagen, 5. mai, 2023!

På vegne av jordmødrene i Ringsaker kommune: Cathrine Skar-Dagestad