Julie fra Brøttum er tillitsvalgt for politijuristene i Innlandet: – Grensen for hvor mange saker vi kan henlegge er snart nådd

– Hvis vi må henlegge enda flere lovbrudd nå, vil det høyst sannsynlig gå ut over tilliten til politiet i Innlandet, sier brøtningen Julie Dalsveen, tillitsvalgt for fagforeningen Politijuristene i Innlandet.