Kan ikke oppgi hva det koster å sette opp bommen på Furnesvegen

Fordi kostnaden inngår i en større pakke, kan ikke Nye Veier opplyse konkret hva det koster å sette opp bommen ved Bergshøgda.