Lars (52) følte seg presset til å ta over garden: – Jeg var merket som odelsgutten. Det var påkrevd av meg

Da han var 22 år, tok Lars Freng (52) over familiegarden på Brøttum. Ti år senere overlot han driften til en yngre bror. – Det var nok det riktige for meg, sier han.