– Dette er noe vi kirkemusikere har ønsket oss i alle år, men har ikke hatt mulighet til å prioritere det før nå, sier kirkemusiker Erik Brænden til Meningshetsbladet for Ringsaker.

Øvelsene blir fast på onsdager i Brumunddal kirke med en innlagt kaffepause.

– Målet er en egen vår og julekonsert, samt enkelt opptredener i forbindelse med gudstjenester på søndager, skriver Menighetsbladet.

Det er mulig å fortelle om sin interesse for å delta på kirkens egen nettside, men det er også fullt mulig å bare møte opp på første korøvelse.

Bræden er for øvrig en av initiativtakerne til den årlige 23.12 konserten i Veldre kirke som nok en gang ble en suksess. Og Ulf Storbekk har allerede slått fast at det blir ny konsert neste år.

Ungdomskoret Amazing har deltatt på samtlige 23.12 konserter i Veldre kirke, og det har vært spennende å se hvordan koret under Maren Aarskogs ledelse har tatt steg for steg.

Ragnhild Ellefsæter har nok så mange «jern i ilden» at hun neppe blir med i voksenkor. Men hun viste under 23.12-konserten at hun har et spekter langt utover Friserte Fruer.