Kjetil (28) vil starte opp med utegris. Det er naboene lite begeistret for

Kjetil Varhaug på Brøttum vil starte med 36 gris i inngjerdet område utenfor huset. Det er de fleste naboene lite begeistret for.