Regjeringen vil arbeide for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, bedre kjønnsbalanse på toppen i arbeidslivet, bekjempe vold og seksuell trakassering og fokusere på menns likestillingsutfordringer. Vi mener den enkeltes muligheter, helse og handlingsrom ikke skal defineres av kjønn eller bakgrunn.

Denne målsettingen vil vi jobbe utrettelig for og mot. Fordi dagens tilstander er uakseptable:

Hele 80 prosent av de kvinnene som blir utsatt for trakassering i fiskerinæringen, tørr ikke melde ifra eller si noe.

Hver sjuende kommentar i kommentarfeltene er hets mot unge, skeive eller minoriteter.

Husfliden får kritikk for å ha benyttet seg av muligheten til å vise fram Norges store mangfold. Dette er bare et fåtall av mange eksempler som beviser at regjeringens uttalte målsetting og prioriterte innsats er aller høyst nødvendig.

For en regjering som er opptatt av likestilling, menneskerettigheter og bedre levekår for befolkningen, er det uendelig frustrerende at vi som samfunn ikke har kommet lenger. Det er usigelig trist at så mange mennesker i Norge blir utsatt for hets, hver eneste dag. Det er grunn til å spørre hvorfor Norges befolkning ikke har og viser større tillit til hverandre? Hvilke faktorer er det som utløser trakassering, hets og i noen tilfeller hat ovenfor hverandre?

Regjeringen har tillit til at våre innbyggere har god folkeskikk. At de aller fleste utviser dette hver dag i samtaler og i sin oppførsel mot alle de møter på sin veg. Regjeringen må kunne forvente at folket velger åpenhet og toleranse framfor skepsis og hat.

Samfunn som fungerer dårlig har flere likhetstrekk. Manglende tillit. Liten grad av likestilling. En uopplyst befolkning. Slik er ikke Norge. I Norge skal vi si ifra når vi ser urett blir begått. Vi skal heve stemmen når andre krenkes. Som vi helt nylig erfarte da Sumaya Jirde Ali modig sto fram og varslet om at hun var blitt utsatt for rasistiske ytringer, så står vi samlet, stiller opp og viser vår støtte. Men vi vet at samfunnet fremdeles har en veg å gå for å tørre og stå opp for andre i det øyeblikket uakseptable hendelser skjer.

Det kan være på sin plass å minne om at retorikk, uavhengig om det er i et kommentarfelt eller i møte med hverandre, betyr noe. En regjering kan ikke tillate at det brukes kraftig eller overdreven retorikk for å skape splittelse. Vi husker dessverre så altfor godt hva som skjedde i USA med og under Trump.

Så til det grunnleggende poenget. Alle ansatte uavhengig av næring må slå ned på uønsket og uakseptabel oppførsel. Det er først og fremst et ledelsesansvar, men også kolleger må stå opp for hverandre.

En ung person som rammes av hets, rammes dobbelt. Ung og skeiv. Ung og muslim. Eller bare ung. Det tar livet av engasjement og pågangsmot. For hvem vil engasjere seg politisk eller i samfunnsspørsmål dersom du blir hengt ut hver gang du ytrer deg? Vi trenger morgendagens ledere, ansatte og deres nye tanker og ideer. Og en bunad kan selvsagt brukes av alle. Ikke fordi noen vil ta fra deg din selverklærte norskhet, men fordi det å være norsk kommer i flere nyanser.

Til slutt, vil vi sitere vår kloke konge:

«Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.

At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, fellesskap og raushet.

At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

At Norge er ett.»

Hans Majestet Kong Haralds tale under hagefest i Slottsparken september 2016.