I verden i dag kaster vi én tredjedel av all maten som produseres. Maten vi kaster bare i Norge, kunne mettet mer enn én million mennesker. Matsvinn er en vanvittig sløsing i hele samfunnet som vi må få bukt med – også i kommunene. Gjør din kommune nok for å kutte matsvinnet?

I Norge kastet vi 454 000 tonn med spiselig mat i 2020–85 kilo per person. Det er et uakseptabelt høyt tall, spesielt når vi vet at mange går sultne, matvareprisene stiger og at klimakrisen er her. Å slutte å sløse mat handler også om respekt for bonden som legger enormt med tid og ressurser i å gi oss middag på bordet.

Derfor må vi halvere matsvinnet innen 2030. Det sier både FNs bærekraftsmål og Klimakur 2030 (Norges oppskrift på hvordan vi skal nå klimamålene), hvor halvering av matsvinnet er trukket fram som et av de billigste og mest effektive tiltakene vi har for å kutte utslipp.

Heldigvis har regjeringen lovet at de skal utarbeide en matkastelov. Det trengs, for vi har ingen tid å miste og nedgangen i matsvinnet i Norge går tregt. Framtiden i våre hender jobber derfor for en matkastelov som reduserer matsvinn i hele verdikjeden, fra bønder til grossister til matbutikkene. I tillegg bør en slik lov gjøre at det bli påbudt for matbransjen å donere mat de ikke får solgt, så langt det lar seg gjøre.

Fordi det fortsatt kan ta en stund før regjeringen får på plass en matkastelov, trenger vi alle med på laget om vi skal gå fra matsvinn til matvinn.

Flere kommuner har allerede forpliktet seg til å halvere sitt matsvinn innen 2030. Det bør alle norske kommuner gjøre! Kommunene trengs om vi skal klare å sløse mindre mat, både på skoler, sykehjem og på eget kjøkken. Det å bruke opp maten er bra både for lommeboka, miljøet og bonden som produserer den.

Vi vil derfor utfordre alle dere som tar beslutninger i kommunene og fylkeskommunene–og alle dere andre som har lyst til at hjemstedet ditt skal bli en mathelt. Her er noen ting som kan gjøres på lokalt nivå:

Få kommunen til å fastsette et mål om å halvere matsvinnet innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Få kommunen til å tilrettelegge for direkte avtaler mellom matprodusenter og kantiner på sykehjem, bedrifter og skoler slik at mat som ellers ville blitt kastet på grunn av estetiske krav eller avbestillinger fra bransjen kan bli brukt.

Meld din kommune på Framtiden i våre henders Matvinn-prosjekt.

Men skal vi virkelig få bukt med matsvinnet trengs en skikkelig lov. Det viktigste kommunene kan gjøre er å mase på regjeringa til de endelig kommer med en effektiv matkastelov! Maten skal spises, ikke kastes.