Åpen brannstasjon arrangeres i uke 38 over hele landet som en del av den nasjonale Brannvernuka. Tidspunktet er ikke tilfeldig – høsten markerer nemlig inngangen til en tid på året da antallet boligbranner vanligvis øker fordi vi bruker mer strøm og levende lys.

Ladevett

– Flere enn 350 brannstasjoner over hele landet inviterer til Åpen brannstasjon i anledning den årlige Brannvernuka. I vårt distrikt åpner Moelv, Brumunddal, Mesnali og Nes portene for store og små besøkende lørdag 23. september mellom klokka 11 og 13, sier Tommy Simensen leder forebyggende avdeling Ringsaker brannvesen.

– Åpen brannstasjon over hele landet er blitt en fantastisk fin tradisjon, og en viktig arena for å gi nyttig info om brannforebygging, legger han til.

Hovedfokus for Brannvernuka i år er ladevett og generell brannsikkerhet i hjemmet. På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir kunnskapsløype, mulighet for å prøve brannslange, se på biler, utstyr og mulighet til å sitte i en brannbil.

– Vi håper mange tar turen, og er klare for storinnrykk på brannstasjonene, sier Simensen.

Vil at folk skal øve

Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre jevnlige brannøvelser. I hjemmet har man ikke det samme kravet, til tross for at de fleste farlige branner oppstår der.

Nettopp derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre ved branntilløp eller brann i hjemmet. Årlige øvelser – gjerne også oftere – der man bor vil bidra til at alle i husholdningen i større grad vet hva man skal gjøre om ulykken først er ute, heter det i en pressemelding.

– Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å prate om, og øve på, hva man skal gjøre om det begynner å brenne i boligen. Det behøver ikke være mer komplisert enn at dere avtaler en møteplass og hvem som skal gjøre hva. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser også håndterer de best, sier Simensen.

Tips til brannøvelse hjemme:

En brannøvelse behøver ikke være komplisert eller innebære fysisk evakuering. Det er ofte godt å starte med en prat om hvordan man kan unngå brann, og hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne.

  • Ta en prat med hele familien, f.eks. ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann.
  • Prat om hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne, hva om det begynner å brenne mens man sover? Hører alle røykvarsleren? Tenk gjennom ulike scenarioer. Hva om det brenner i trappa? Hva er alternative rømningsveger ut? Er det små barn, avtal gjerne hvem som tar ansvar for hvilket barn og snakk med barna om at de ikke må gjemme seg.
  • Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt, for eksempel postkassen eller søppelkassen.
  • Sjekk ut ulike rømningsveger og at de fungerer, klarer for eksempel alle komme seg ned brannstigen?
  • Sjekk at røykvarslerne fungerer som de skal.
  • Vit hvor brannslokkingsutstyret er plassert og hvordan det brukes og sjekk at det ikke er gått ut på dato
  • Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke fungerer som dere hadde tenkt, er det viktig å justere planen og rette eventuelle feil.