Gå til sidens hovedinnhold

Klimaet har ikke tid til å vente på Nei til EU

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åse Nordnes og Jørund Hassel fra Oppland Nei til EU skriver 15. oktober at EUs fjerde energipakke (Ren energi-pakken) vil gjøre det vanskeligere for Norge å si nei til bygging av nye utenlandskabler i framtiden. Det er like feil i 2020 som det var i 2018.

For å ta det viktigste først: Det er ikke noe i den nye energipakken som handler om å ta beslutningsmyndighet vekk fra EØS-land som Norge når det gjelder kabler eller naturressurser. Påstanden var feil da Nei til EU fremmet den under behandlingen av tredje energimarkedspakke i 2018, og den er like uriktig nå. Jusprofessor Henrik Bjørnebye ved Universitetet i Oslo skrev følgende om denne problemstillingen senest i mai:

«I den norske ACER-debatten (…) ble det blant annet reist spørsmål ved om energimarkedspakken ville få betydning for norsk offentlig eierskap til vannkraftressurser og norske myndigheters mulighet til å avgjøre med endelig virkning om nye utenlandskabler skulle få konsesjon. Det er på det rene at ACER – og dermed ESA – ikke har myndighet til å gripe inn i slike ressursforvaltningsspørsmål etter tredje energimarkedspakke. Det samme gjelder etter de tilsvarende reglene i ren energi-pakken.»

Vi foreslår derfor at Nei til EU legger de gamle, feilaktige påstandene til side en gang for alle. La oss heller stille spørsmålet: Hvorfor kommer det en ny energipakke fra EU, og hva handler den om?

Ren energi-pakken er en oppdatering av den europeiske klima- og energipolitikken som skal bidra til at Europa (også Norge) kan nå sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen. Det handler om å gjøre det vi kan i fellesskap med våre naboland for å sikre et levelig klima for våre barn og barnebarn.

Klimaendringer er ikke lenger en akademisk øvelse for forskere, men noe vi merker på kroppen også i Norge. Vi så det under tørkesommeren 2018 da norske bønder måtte sende dyr til slakting på grunn av dårlige avlinger, og Europa opplevde den mest ekstreme skogbrannperioden noensinne. Og som om ikke det var nok, opplevde vi i Norge en vår og høst med flere flommer og jordskred enn normalt.

Det er slike farlige klimaendringer de europeiske landene prøver å få bukt med i fellesskap, blant annet gjennom et felles klima- og energiregelverk. Slik blir det mulig å fase inn mer fornybar energiproduksjon, ta i bruk mer utslippsfri energi gjennom elektrifisering og samarbeide bedre mellom landene og aktørene som deltar i det samme energimarkedet.

For Norge, som allerede ligger langt fremme innen elektrifisering, ligger det også betydelige muligheter i å delta i dette fellesmarkedet. Innovative norske bedrifter kan skape nye, grønne arbeidsplasser over hele landet, med eksportmuligheter til et stort europeisk marked.

Vår appell til Nordnes og Hassel er derfor: La oss ha en debatt som er verdig et opplyst, demokratisk samfunn der vi ikke skaper frykt, men faktisk forståelse for at vi står overfor store oppgaver som Norge ikke kan løse alene.