15. august i fjor kollapset Tretten bru. Den foreløpige rapporten fra Statens havarikommisjon antyder blokkutgliding etter betydelig overbelastning.

Fortsatt er 6 lignende trebruer stengt på ubestemt tid i påvente av reparasjoner. I mellomtida blir lokalsamfunn og næringsliv påført store kostnader.

Hvem regnet feil, ingeniører eller arkitekter og hvem kontrollerte hvem, konsulenter eller offentlige etater?

Rett før jul satte Miljødirektorat foten ned for Statsforvalteren i Innlandets framforhandlede alternativ til trase for framføring av ny E6 forbi Lillehammer. Dette har ført til at Nye Veier har «kastet kortene» og skrinlagt videre planlegging av ny Mjøsbru og videre trase mot Lillehammer.

Hvem bestemmer prosjektets videre skjebne? Nye Veier eller regjeringen?

Den nye Follobanen til 37 milliarder kroner ble stengt etter kun få dagers drift, i følge Bane Nor på grunn av feil med returstrømmen og jordinga. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har fått informasjon som gjør at han er bekymret og vil be om at det nedsettes en ekstern granskningskommisjon.

Har vi en feil organisering av samferdselssektoren? Har vi fått for mange «kokker», eller er det samferdselsministeren som har mistet grepet?