Vil levere et feilfritt bygg

Byporten Sør

Byporten Sør

Av

Vedrørende sak om Byporten Sør

DEL

KommentarViser til oppslag på nettavisen om byggefeil vedrørende Byporten Sør i Brumunddal.

Som arkitekt og ansvarlig søker for prosjektet, vil jeg gjerne knytte noen kommentarer til oppslaget:

Det oppleves svært urimelig slik oppslaget beskriver situasjonen.

Les saken her: Her er det byggefeil i alle 20 leilighetene

Artikkelen gir en følelse av at prosjektet nærmest er en skandale med store feil og mangler. I tillegg blir det å oppfatte som om utbygger, det vil si Høyen Eiendom, sitter med både ansvar og skyld for at slike feil har oppstått.

Pressen refererer blant annet til vår søknad om dispensasjon fra krav til terskelhøyde iht teknisk forskrift.

Det gjøres oppmerksom på at vi som ansvarlig søker gjorde kommunen oppmerksom på forholdet etter at skyvedørene ble montert. Ut fra flere årsaker ble det uheldigvis levert skyvedører til terrasser og balkonger som ikke er levert /montert med korrekt terskelhøyde.

For at løsningen i ettertid ikke skulle anses som ulovlig, ba vi samtidig om en befaring med representant fra byggesaksavdelingen i Ringsaker kommune, og vi ble i den forbindelse enige om at søken kunne prøves som en dispensasjon dersom vi monterte skråterskler for rullestolbrukere.

Vi har ut fra dette søkt kommunen om dispensasjon fra krav til terskelhøyde med forslag om avbøtende tiltak for å kunne gjøre løsningen tilfredsstillende.

Saken er med andre ord til behandling, og det må under alle omstendigheter løses på en måte som aksepteres av bygningsmyndighet.

Når pressen skriver at feilen kan medføre et stort økonomisk tap, så gjelder det kostnader knyttet til eventuell utskifting av samtlige skyvedører dersom søknad om dispensasjon ikke fører fram, en kostnad som i så tilfelle ikke skal belastes utbygger.

Det er Betonmast som er totalentreprenør for prosjektet. De løper uansett ikke fra sitt ansvar for å levere et feilfritt bygg. Ut fra det skal bygget i sin helhet oppføres i henhold til kommunal godkjennelse med  lover og forskrifter som grunnlag for ferdigattest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags