Busteruds politiske engasjement synes å være avgrenset til Hamars snevre interesser

Av