Naturkreftene vant igjen - hva nå Ringsaker?

Av

Først kom regnet, så ble bekkene til elver og dro med seg stein, grus, sand og vegetasjon nedover dalen og raserte veger og eiendommer i Brumunddal.