Sjusjøen er Ringsakers største pengemaskin. Det blir bråk av slik

Pengene, eierne, brukerne, kommunen, konfliktene og dilemmaene.