Blå-rød kjærlighet er dårlig nytt for Odd-Amund Lundberg og Senterpartiet

Av