(Østlendingen)

Det interkommunale Sirkula IKS har i hovedsak tilfredsstillende rutiner, men selskapet har mye å lære av alt som gikk galt da RenoNorden AS vant anbudsrunden og overtok som renovatør fra 1. januar i år.

Det går fram av revisjonsrapporten som er utarbeidet av Hedmark Revisjon for eierkommunene Løten, Stange, Hamar og Ringsaker.

Rapporten anbefaler at Sirkula bruker erfaringene fra oppstartsperioden med det nå konkursrammede RenoNorden til å sikre gode renovasjonstjenester i framtida. Sirkula bør blant annet være mer kritiske til realismen i kjørerutene og følge opp tettere i planleggingsfasen ved nye anbudsrunder.

Hedmark Revisjon anbefaler også at det stilles krav om språkkunnskaper for ansatte som skal være i kontakt med abonnenter.

Har endret rutiner

En tredje anbefaling gjelder rutiner for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår hos leverandør. RenoNorden gjorde seg skyldig i omfattende og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Hedmark Revisjon påpeker:

– Det synes tilfeldig at avvik i lønns- og arbeidsforhold ble fanget opp og meldt inn til Sirkula på det tidspunktet det ble gjort. Sirkula har i etterkant fokusert på denne typen avvik og utarbeidet nye rutiner.

Videre bør Sirkula vurdere å ta med etiske krav i konkurransegrunnlaget, for på den måten å gi et tydelig signal om hva som forventes allerede tidlig i anskaffelsesprosessen. Etiske forhold bør også være tema i den årlige leverandørkontrollen, mener Hedmark Revisjon.

Vil være bedre rustet

Selskapskontrollen som Hedmark Revisjon har utført har også vært nyttig for Sirkula. Det skriver selskapets administrerende direktør Grethe Olsbye i en høringsuttalelse.

– Vi er glad for at Hedmark Revisjon IKS i alle hovedsak konkluderer med at Sirkula har tilfredsstillende rutiner (...). Det har vært viktig for Sirkula å lære av situasjonen, for å være bedre rustet til å forhindre tilsvarende problemer ved en senere anledning, skriver Olsbye.

I en situasjon med store endringer i ruter og bemanning er det spesielt viktig å sikre at tilbyderne er godt nok kjent i området som skal betjenes, fastslår Sirkula-direktøren.

– Det viste seg også at norskkunnskaper var viktigere enn vi hadde antatt, relatert til beskejder og dialog med Sirkula og abonnenter.

Etter konkursen i RenoNorden har Nortransport overtatt som leverandør, inntil en ny og langsiktig løsning er på plass.

LES OGSÅ: – Avfallshenting bør ikke ut på anbud